ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYNAJMU ZABUDOWY STOISKA TARGOWEGO DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 04 – 07 KWIETNIA 2014

 

Nr ref.: numer zapytania: B1/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYNAJMU ZABUDOWY  STOISKA TARGOWEGO DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 04 – 07  KWIETNIA 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na ofertę wynajmu zabudowy stoisko targowe oraz obsługę techniczną oświetlenia, nagłośnienia dla marki BeautyFace na wydarzeniu targowym wydarzeniu targowym wynajem powierzchni wystawienniczej na targach Cosmoprof Bolonia 04 – 07  KWIETNIA 2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu 04 – 07  KWIETNIA 2014

 Ostateczny termin przedstawienia oferty:  05.03 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 17 03 2014roku.

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych, eventów, wydarzeń, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów.

 

Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Usługa  wynajmu zabudowy  stoiska targowego dla marki Beautyface wraz montażem oraz identyfikacją zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Elementy zapytania ofertowego:

 

  1. wynajem zabudowy targowej wraz z oznakowaniem zgodnym z wizerunkiem marki, standardami targów Cosmoprof Bolonia 04 – 07  KWIETNIA 2014 oraz wymogami programu Innowacyjna Gospodarka,

 

  1. Zakup usługi obsługi technicznej stoiska oświetlenia i nagłośnienia,

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji projektu zabudowy do wynajęcia w innowacyjnej technologii zabudowy (np. modularnej), przedstawienie projektu wizualizacji stoiska wraz z oznakowaniem

 

 

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

 

Kryterium 2: Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 20 pkt

 

Kryterium  3 : Innowacyjność i technologia zabudowy: 20 pkt

Ofert otrzyma 20 pkt za koncepcję i technologię zabudowy która w najbardziej optymalny sposób umożliwi promocje marki oraz pełną i widoczną ekspozycję produktów.

 

 

Kryterium 4 : Kompleksowość oferty: 10 pkt.

Oferent otrzyma po 10 pkt. za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 4 niniejszego zapytania

 

 

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100% ,

40 pkt to 80%

a 30 pkt to 60% 

 

 

 

Oferent który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma 20 pkt. 

 

 

Zamawiający oczekuje innowacyjnej technologii i niestandardowego pomysłu na optymalną ekspozycje produktów marki BeautyFace.

 

 

 

Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci , których oferty będą niepełne nie otrzymają punktów w tej kategorii.

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres:

 maciek@netinspire.pl lub na adres siedziby zamawiającego ul. Łuki Małe 20 A, 02-434 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (w specyfikację produkcji poszczególnych materiałów)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena wynajmu zabudowy wraz z oznakowaniem, nagłośnieniem i oświetleniem

- obsługi technicznej stoiska oświetlenia i nagłośnienia,

- cena całościowa usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 20 05. 2013 roku)

 

Oferta być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta.

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 05.03.2014.  do godz. 23.59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu


Wszelkie Prawa Zastrzeżone. © BeautyFace 2014

Największy wybór masek profesjonalnych i HOME SPA. Kolagen, płatki pod oczy Biopeptydy, komórki macierzyste, wypełniacze. Super Promocje. Collagen, Najlepsze ceny dla salonów, płatki kolagenowe pod oczy, płatki hydrożelowe, maski , płaty, maski hydrożelowe, złote maski kolagenowe, home spa, płatki pod oczy, maski na ciało, maski na płącie, maski bawełniane, aktywne serum, maski profesjonalne

{nocache:dd1d5059744d4f6be53cde2043f19128#0}
Sklep internetowy Shoper.pl