gtag('config', 'AW-980745414');

PROJEKTY UNIJNE

 

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umacnianie marki” w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie POIR.03.03.03, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND - POIR 03.03.03-14-055/16.

CEL PROJEKTU: promocja innowacyjnych maseczek BeautyFace na rynkach perspektywicznych

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 216 454,36 zł brutto / 989 200,00 zł netto

Wartość dofinansowania: 80%

Kwota dofinansowania: 791 360,00 zł

 

W związku udziałem firmy w programie GO TO BRAND niniejszym zapraszamy do udziału w ogłoszonych konkursach ofert. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres gotobrand@netinspire.pl 

Dziękujemy i zapraszamy

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT DOT. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PRO/2019DZIAŁANIA PROMOCYJNO INFORMACYJNE 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT DOT. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/M/2019

ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ

PROŚBA O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

NA ZAKUP USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA WEJŚCIA I WPROWADZENIA PRODUKTÓW NA RYNEK PERSPEKTYWICZNY CHINY, w ramach REALIZACJA ZADANIA 1 W RAMACH Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

PORÓWNANIE OFERT NR 1/DOR/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PRO/2019

PRZEPROWADZENIE działań informacyjno-promocyjnych – działania PROMOCYJNE w ramach realizacji ZADANIA „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/M/2019

organizacja misji gospodarczej do chińskiej republiki ludowej w ramach realizacji projektu

„Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRO/2019

DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE PROJEKTU w ramach realizacji PROJEKTU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16.

 

uniewaznienie zapytania ofrtowego nr 01/PRO 2019  : Działania informacyjno promocyjne projektu – przygotowanie i tłumaczenie i wykonanie wraz z oprogramowaniem strony internetowej połączonej z możliwością sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych (sklep internetowy) w ramach realizacji projektu  

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT  DOT. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRO/2019

DZIAŁANIA PROMOCYJNO INFORMACYJNE – STRONA WWW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/JH/2019

ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO na WYDARZENIu TARGOWym PROFESSIONAL BEAUTY JOHANNESBURG RPA W DNIACH 1 - 2 WRZEŚNIA 2019- ZAKUP zindywidualizowanych elemEntów zabudowy STOISKA 

W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRO/2019

DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE PROJEKTU w ramach realizacji PROJEKTU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16.

Przygotowanie i tłumaczenie i wykonanie wraz z oprogramowaniem strony internetowej połączonej z możliwością sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych  

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/D/2019

TRANSPORT ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA TARGOWEGO  Z WYDARZENIA TARGOWEGO

BEAUTY MIDDLE EAST DUBAJ - ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 15-17 KWIETNIA 2019

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY  

dotyczy:  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/z/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/z/2019

ZAKUP usługI ORGANIZACJI STOISKA WYSTAWOWEGO na WYDARZENIu TARGOWym COSMOPROF BOLONIA WŁOCHY 2019 ODBYWAJĄCym SIĘ W DNIACH 14 -17.02.2019 – poprzez WYKONANIE gotowego na wystawę stoiska dla ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/z/2019

ZAKUP USŁUGI NOCLEGU W RAMACH PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA, WŁOCHY 2019  YM SIĘ W DNIACH

14-17.02.2019, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/PRO/2019

NABYCIE lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno promocyjnych w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/PRO/2018 MIĘDZYNARODOWA STRONA INTERNETOWA.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE PROJEKTU w ramach realizacji PROJEKTU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/PRO/2018 BIS PART 1 działania informacyjno - promocyjne projektu, zakup materiałów i produktów do wykonania oraz skonfekcjonowanie bezpłatnych próbek produktów do promocji marki w trakcie realizowanego projektu POIR GO TO BRAND

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/KIJ/2018 ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 18-20 WRZEŚNIA 2018 – usługa transportu eksponatów na i z wydarzenia targowego.

 

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 03/LV/2018 ORGANIZACJA STOISKA – MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018

  

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr NR 02/LV/2018 PO PRZEDŁUŻENIU ZBIERANIA OFERT DO 03.2017 ZABUDOWA STOISKA WYSTAWOWEGO LUB ZAKUP LUB WYKONANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO ORAZ JEGO MONTAŻ NA WYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 02/PR/2018 WYKONANIE SESJI ZDJĘCIOWEJ DO ORGANIZACJI STOISKA WYSTAWOWEGO na WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCYM SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr NR 02/LV/2018 ZABUDOWA STOISKA WYSTAWOWEGO LUB ZAKUP LUB WYKONANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO ORAZ JEGO MONTAŻ NA WYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/K/2018  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/K/2018 ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI INTERCHRAM KIJÓW  2018 W DNIACH 18-20 WRZEŚNIA 2018 WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ OPLATA REJESTRACYJNA ZA UDZIAŁ W TARGACH ORAZ WPOS DO KATALOGU TARGOWEGO

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 01/LV/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/LV/2018 ORGANIZACJA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY NAWYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/PRO/2018 w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR 03.03.03-14-055/16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/PRO/2018 w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR 03.03.03-14-055/16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/PRO/2018 w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/PRO/2018 NABYCIE lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno promocyjnych w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/PRO/2018 NABYCIE LUB WYTWORZENIE MATERIAŁÓW informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/PRO/2018 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych – działania marketingowe w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/PRO/2018 Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji działania „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/PRO/2018WYKONANIE SESJI ZDJĘCIOWEJ DO ORGANIZACJI STOISKA WYSTAWOWEGO na WYDARZENIu TARGOWym COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCym SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018 W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „Promocja Innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych” – PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR.03.03.03, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  NR  POIR 03.03.03-14-055/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/LV/2018 WARUNKOWE ORGANIZACJA STOISKA – MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/LV/2018 ZABUDOWA STOISKA WYSTAWOWEGO LUB ZAKUP LUB WYKONANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO ORAZ JEGO MONTAŻ NAWYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/LV/2018ORGANIZACJA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY NAWYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS  STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIACH 29-31.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/KIJ/2018 ORGANIZACJA STOISKA WYSTAWOWEGO NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 18-20 WRZEŚNIA 2018 

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/SH/2017 W ZAKRESIE USLUGI TRANSPORTU EKSPONATÓW NA I Z WYDARZENIE TARGOWE  CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNIACH 22-24.05.2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/SH/2018 W ZAKRESIE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU TARGOWYM  CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNIACH 22-24.05.2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 05/SH/2017 WYKONANIE GOTOWYCH ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA WYDARZENIE TARGOWE  CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNIACH 22-24.05.2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 03/SH/2018 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI NOCLEGU NA  WYDARZENIU TARGOWYM  CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNIACH 22-24.05.2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWE NR 01/Z/2018WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ WRAZ Z WYKONANIEM ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI COSMOPROF BOLONIA WŁOCHY  2018 W DNIACH 15-18 MARCA 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/Z/2018 WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ WRAZ Z WYKONANIEM ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI COSMOPROF BOLONIA WŁOCHY  2018 W DNIACH 15-18 MARCA 2018

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/RH/2017 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIUNA TARGI COSMOPROF HONG  KONG   W DNIACH 15 -17 LISTOPADA 

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RH/2017 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI NOCLEGU NA TARGI COSMOPROF HONG  KONG   W DNIACH -15  -17 LISTOPADA  

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RH/2017 W ZAKRESIE TRANSPORT EKSPONATÓW NA TARGI COSMOPROF HONG  KONG   W DNIACH 15 -17 LISTOPADA 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/Z/2017 WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI COSMOPROF HONG  KONG   W DNIACH 15 -17 LISTOPADA 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 04/Z/2017 TRANSPORT EKSPONATÓW NA TARGI INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/Z/2017 PRZYGOTOWANIE I DTP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH NA TARGI INTERCHARM UKRAINA 2017

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/Z/2017DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/Z/2017WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGI INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/Z/2017 WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017 

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/R/2017 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI DRUKU TECZEK REKLAMOWYCH LUB KOPERT REKLAMOWYCH DO KATALOGÓW

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/R/2017 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI DRUKU WIZYTÓWEK REKLAMOWYCH BENEFICJENTA

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/R/2017 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI DRUKU WIZYTÓWEK REKLAMOWYCH BENEFICJENTA

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/R/2017 W ZAKRESIE ZAKUPU USŁUGI NOCLEGU NA TARGI INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 18-21 WRZEŚNIA 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/Z/2017 WYNAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGI INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/Z/2017 WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO NA TARGI INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/Z/2017 TRANSPORT EKSPONATÓW NA TARGIINTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/Z/2017 PRZYGOTOWANIE I DTP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH NA TARGI INTERCHARM UKRAINA 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/Z/2017 DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH INTERCHARM UKRAINA W DNIACH 20-22 WRZEŚNIA 2017

 

Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umacnianie marki” w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie POIR.03.03.03, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND - POIR 03.03.03-14-055/16.

CEL PROJEKTU: promocja innowacyjnych maseczek BeautyFace na rynkach perspektywicznych

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 216 454,36 zł brutto / 989 200,00 zł netto

Wartość dofinansowania: 80%

Kwota dofinansowania: 791 360,00 zł

go to brand
 

 

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl