Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI PRZYGOTOWANIA I TŁUMACZENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MARKI BEAUTYFACE W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2013

 

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: 6/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2013

 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE  ZAKUPU USŁUGI PRZYGOTOWANIA I TŁUMACZENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MARKI BEAUTYFACE W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej kosmetyków marki BeautyFace w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: marzec-kwiecień 2013

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 27 marca 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania usługi: nie później niż 30 marca 2013 roku

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby, posiadające doświadczenie w realizacji usług tego rodzaju oraz posługujące się biegle językiem obcym

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej kosmetyków marki BeautyFace w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE

 

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa przygotowania i tłumaczenia dokumentacji technicznej kosmetyków marki BeautyFace, w tym w szczególności:

 

  • Przygotowanie pełnej dokumentacji składów, badań laboratoryjnych, danych dla 3 linii kosmetyków BeautyFace (osobno dla każdej pozycji z linii)

 

  • Usługa tłumaczenia na język angielski dokumentacji technicznej dla 3 linii kosmetyków BeautyFace (osobno dla każdej pozycji z linii)

 

Łącznie 64 – 80 pozycji

 

 

 

Usługa dotyczy w szczególności przygotowania dokumentacji dla:

 

  • Linii profesjonalnych masek kolagenowych do twarzy BeautyFace
  • Linii zabiegów kolagenowych HOME SPA do twarzy BeautyFace
  • Płatków kolagenowych pod oczy
  • 16 zabiegów z linii Intelligent Skin Therapy
  • 7 gotowych zabiegów z linii MOOYA TOTAL EFFECT
  • 20 gotowych zabiegów z linii MOOYA BIO ORGANIC

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 100 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny

Np. Przy założeniu że 100 pkt to 100%  50 pkt to 50% a 30 pkt to 30% 

 

*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres Karolina@netinspire.pl Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 30 marca 2013 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być także przesłana na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 27.03.2012  do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: WWW.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl