Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI OBSŁUGI TECHNICZNEJ, W TYM NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ STOISKA TARGOWEGO DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM KIJÓW 2013

 

 

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: K5/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE zakupu usługI obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczejSTOISKA TARGOWEGO DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM KIJÓW 2013

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na obsługę techniczną stoiska targowego, w tym oświetlenia i nagłośnienia dla marki BeautyFace na wydarzeniu targowym Intercharm Kijów Ukraina 2013 w okresie od 17.09.2013 do 20.09.2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 17 – 20 września 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  05 września 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 10 września 2013 roku

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

 

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Usługa  obsługi technicznej stoiska targowego w tym oświetlenia i nagłosnienia zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa obsługi technicznej stoiska w tym oświetlenia i nagłośnienia stoiska:

 

  • Wielkość stoiska 9 metrów kwadratowych
  • Oświetlenie górne (min 5 punktów) + dodatkowo oświetlenie ścian LED
  • Inne formy podświetlenia produktów

 

 

 

 

 

 

Prosimy o przedstawienie oferty zawierającej także obsługę:

  • Przyłącza prądu
  • Dostępu do prądu
  • Inne niezbędne do realizacji

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 100 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*

 

 

* Np. Przy założeniu że 100 pkt to 100%  40 pkt to 40% a 30 pkt to 30% 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl lub Karolina@netinspire.pl lub na adres siedziby zamawiającego ul. Łuki Małe 20 A, 02-434 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 17 września 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 05.09.2013 do godz. 23.59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl