Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM KIJÓW 2014

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: K5/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 05.08.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM KIJÓW 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany wynajem powierzchni wystawienniczej w pawilonie narodowym Polska, na targach Intercharm Kijów okresie od 16.09.2014 do 19.09.2014 roku roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE.

 

Planowany termin realizacji projektu : 16-18 września roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 20 sierpnia 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 16. 09.2014 roku.

 

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Przykładowa treść

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby posiadające doświadczenie w realizacji usług tego rodzaju ( wynajem powierzchni wystawienniczej na wydarzeniach targowych) posiadające minimum 3 letnie doświadczenie

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej w pawilonie narodowym Polska, na targach Intercharm Kijów16-18 września 2014 roku

usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

- wielkość powierzchni - 9 metrów kwadratowych

- wymiar powierzchni pod stoisko ( 3 m x 3 m)

- powierzchnia niezabudowana

-stoisko szeregowe

- wpis do katalogu targowego

- opłaty rejestracyjne

 

 

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi oraz opłaty za nie jak np. opłata za przyłącze prądu opłata za zużycie prądu, opłata za sprzątnie opłata za wjazd na parking

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100% 40 pkt to 80% a 30 pkt to 60%

Kryterium Najkorzystniejsza lokalizacja powierzchni : 10 pkt

 

Kryterium kompleksowość oferty: 10 pkt

Ofert otrzyma 10 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

 

Kryterium; usługi dodatkowe 5 pkt

Oferent otrzyma 5 pkt za dodatkowe bezpłatne usługi, które zaoferuje w ramach realizacji działania

 

Max ilość punktów 75

*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

- bezpłatna promocja zamawiającego w wydawanych przez oferenta materiałach promocyjnych i reklamowych

- dystrybucja materiałów własnych zamawiającego na stoisku oferenta trakcie wydarzenia targowego Interchram Kijów2014

- inne działania promujące markę i produkty zamawiającego

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres Karolina@netinspire.pl . Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (w tym lokalizacje proponowanych pod wynajem powierzchni, sąsiedztwo wraz ze wskazaniem nazw firm, wskazanie miejsca proponowanej powierzchni na planie targów i pawilonu)

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 01.09.2014 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być także przesłana na adres mailowy maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 20.08.2014. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: WWW.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl