Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU EKSPONATÓW NA WYDARZENIE TARGOWE DLA MARKI BEAUTYFACE NA COSMOPROF HONG KONG 2014

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: H2/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI DLA  MARKI BEAUTYFACE EKSPONATÓW NA I Z WYDARZENIA TARGOWEGO  

COSMOPROF HONG KONG 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty organizacji transportu i spedycji eksponatów dla marki BeautyFace na targi Cosmoprof HONG KONG 2014, odbywające się w dniach od 12 -14.11.2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 01 – 30 listopad 2014

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  25 listopad 2014

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 01 listopad 2014 roku

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu wraz usługą dokumentacyjną

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji transportu i spedycji eksponatów na i z targów Cosmoprof HONG KONG 2014

 

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Transport i spedycja wraz z odprawą celną:

- Warszawa - Hong Kong do dnia 11.11.2014 (termin dostarczenia)

- oraz Hong Kong - Warszawa po dniu 14.11.2014

  • Eksponaty o kubaturze ok. 1 m3

Zamawiający oczekuje przedstawienia optymalnych kosztowo możliwości transportu i spedycji (transport morski, lotniczy, kolejowy)

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

- koszt dokumentacji

- odprawa celna

- dostarczenie i wniesienie materiałów na stoisko Targowe,

- opłaty za wjazd na teren targów

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*.

 

Kryterium Najkorzystniejsza czas  realizacji 20 pkt

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt. .

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania.

* Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  30 pkt to 50% a 20 pkt to 33,33% 

Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszy czas realizacji otrzyma 20 pkt.

Oferty nie spełniające min 2 elementów (np. transport i spedycja bez dokumentacji czy odprawy celnej) nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi wobec oferty

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- maksymalny czas realizacji zamówienia także dla różnych opcji

- cena całościowa usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 16.11.2014 roku)

 

Oferta być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisem oferenta

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl .

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Oferta może być przesłana także na adres siedziby lub biura zamawiającego tj. :

 

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Potrzebna 38

02-434 Warszawa

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 25.10.2014. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl