Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI WYNAJMU DLA MARKI BEAUTYFACE ZABUDOWY TARGOWEJ NA WYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF HONG KONG 2014

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: H3/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI WYNAJMU DLA  MARKI BEAUTYFACE  ZABUDOWY TARGOWEJ NA WYDARZENIE TARGOWE  COSMOPROF HONG KONG 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wynajmu zabudowy targowej oraz usłui w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska),dla marki Beautyface na targi Cosmoprof HONG KONG  2014 w dniach od 12.11.2014 do 14.11.2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 11– 14 LISTOPAD 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  25.10.2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 11.11 2014 roku.

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu oraz noclegu.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Usługa  wynajmu zabudowy  stoiska targowego na targach Cosmoprof HONG KONG  2014 w dniach od 10.11.2014 do 16.11.2014 dla marki BeautyFace wraz z identyfikacją marki zgodnie z pkt. 4 niniejszego.

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

  1. 1.wynajem zabudowy targowej wraz z oznakowaniem zgodnym z wizerunkiem marki, standardami targów Cosmoprof Hong Kong 12-14.11.2014  2014 oraz wymogami programu Innowacyjna Gospodarka,

 

  1. 2.zakup usługi obsługi technicznej stoiska w tym oświetlenia i nagłośnienia,

 

 

  •  

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji projektu zabudowy do wynajęcia w innowacyjnej technologii zabudowy (np. modularnej), przedstawienie projektu wizualizacji stoiska wraz z oznakowaniem o wielkości 12 metrów kwadratowych (4 x 3 metry)

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*.

Kryterium Najkorzystniejsza czas  realizacji 20 pkt

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt. .

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

Kryterium; usługi dodatkowe

Oferent otrzyma po 5 pkt. za każda dodatkową bezpłatną usługę którą zaoferuje w ramach realizacji działania

 

*.

Oferent który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma 20 pkt. \

Zamawiający oczekuje innowacyjnej technologii i niestandardowego pomysłu na optymalną ekspozycje produktów marki BeautyFace.

Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci , których oferty będą niepełne nie otrzymają punktów w tej kategorii.

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena całościowa usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 25. 10. 2014 roku)

 

Oferta być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl . Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 25.10.2014. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl