Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI NOCLEGU DLA 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY

Nr ref.: numer zapytania: B1/2015

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

ZAKUPU USŁUGI NOCLEGU DLA 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zakupu noclegu dla 2 przedstawicieli przedsiębiorcy w ramach udziału marki BeautyFace w wydarzeniu targowym Cosmoprof BOLONIA 2015, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 19-23.03.2015 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  25.02.2015 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 19.03.2015 roku

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Inspire Sp. z o.o. ,

Ul. Łuki Małe 20A,

02-434Warszawa

 

  1. WYMOGI WOBEC OFERENTA:

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług wskazanych w pkt. 3 i 4 niniejszego zapytania.

 

  1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji noclegu dla 2 przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach  Cosmoprof Bolonia 2015 w dniach od 19.03.2015 do 23.03.2015 (ewentualnie 24.03.2015)

 

Usługa jest zgodna z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2.

 

  1. SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Zakup usługi noclegu dla 2 osób uczestniczących w wydarzeniu targowym wg. następujących kryteriów:

  • Nocleg dla 2 osób w pokoju lub apartamencie 2 pokojowym z oddzielną łazienką ( 2 osobne pomieszczenia)
  • Nocleg dla 2 osób w 2 oddzielnych pokojach 1 osobowych

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi; jak dostęp do Internetu, bliskość komunikacji czy targów oraz miejsce parkingowe.

  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryterium 1: cena/ 70 pkt.

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 70 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

Np. Przy założeniu że 70 pkt. to 100%, 35 pkt. to 50%

 

Kryterium: najkorzystniejsza lokalizacja hotelu lub apartamentu względem centrum targowego / 20 pkt.

Oferent, który przedstawi najlepszą względem targów lokalizację otrzyma 20 pkt.

 

Kryterium: usługi dodatkowe / 10 pkt.

Oferent otrzyma łącznie 10 pkt. za min. 2 dodatkowe bezpłatne usługi, które zaoferuje w ramach realizacji działania. Oferent, który zaoferuje tylko 1 dodatkową usługę, otrzyma 5 pkt.

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład:

- dostęp w pokoju do Internetu bezprzewodowego

- bezpłatny transport na targi

- bezpłatny parking

  1. FORMA I TRYB SKŁADANIA OFERT:

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi wraz z wizualizacją

- maksymalny czas oraz termin realizacji zamówienia / usługi

- cena całościowa usługi oraz oszacowanie poszczególnych elementów

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 23.03.2015)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisem oferenta lub wysłana z firmowego adresu e-mail, powinna zawierać dane firmy i dane osoby składającej ofertę. Oferta może być przesłana lub dostarczona na adres biura zamawiającego:

 

INSPIRE Sp. z o.o.

Ul. Potrzebna 38

02-448 Warszawa

 

Z dopiskiem numeru zapytania ofertowego

 

lub może być złożona drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl.

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

 

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 25.02.2015. do godz. 23:59

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl