Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTYEUROASIA ISTAMBUŁ 2013

 

 

 

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

 

Nr ref.: numer zapytania: T1/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTYEUROASIA ISTAMBUŁ 2013

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na kompleksową usługę promocji marki BeautyFace w ramach wydarzenia targowego BeautyEurasia Istambuł 2013 w okresie od 01.06.2013 do 14.07.2013, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 01czerwca – 14 lipca 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  20 maja 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 01 czerwca 2013 roku

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych, eventów, wydarzeń, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów.

 

 

Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Kompleksowa usługę promocji marki BeautyFace na wydarzeniu targowym BeautyEuroAsia Istambuł 2013 roku według specyfikacji zawartej w

pkt. 4 niniejszego zapytania

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Elementy zapytania ofertowego:

 

  1. przygotowanie tekstów do materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych

 

  1. usługa tłumaczenia materiałów promocyjnych i reklamowych na j. rosyjski i oraz j. niemiecki

 

  1. usługa przygotowania i druku materiałów promocyjnych informacyjnych i reklamowych (ulotki, katalogi)

 

  1. Zakup innych materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym upominków reklamowych, zestawów prezentowych przeznaczonych dla gości stoiska targowego oraz potencjalnych partnerów, w tym w szczególności przedstawienie koncepcji na przygotowanie zestawów próbek, miniaturek i ich konfekcjonowania.

 

  1. Zakup usługi przygotowania reklam oraz informacji prasowych,

 

  1. produkcja i emisja kampanii reklamowych,

 

 

 

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji związanych z marką i ciekawych tekstów o produktach.

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia cen tłumaczenia za 1 stronę A4 z j. polskiego na każdy z wskazanych języków

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty oraz cen na przygotowanie grafik, DTP oraz druk następujących formatów:

- ulotki A4/A5 – 5000 szt (135g)

- ulotki A5 – 5000 szt (135g)

- ulotki A6 – 5000 szt

- katalogi A4 i plakaty A2

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty oraz cen zakupu i konfekcjonowania 1000 sztuk materiałów np. próbek produktów wraz z ich opakowaniem i znakowaniem.

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Oferenta wstępnego konceptu wizualnego marki BeautyFace na targi Beauty EuroAsia Istambuł 2013 oraz spójnej koncepcji działań reklamowych i PR oraz przynajmniej 1 wstępnej wizualizacji graficznej.

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

 

Kryterium 2: Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 20 pkt

 

Kryterium  3 : Innowacyjność : 20 pkt

Ofert otrzyma 20 pkt za innowacyjną koncepcję działań, która w najbardziej optymalny sposób umożliwi promocję marki oraz pełną i widoczną ekspozycję produktów.

 

 

Kryterium 4 : Kompleksowość oferty: 10 pkt

Oferent otrzyma po 10 pkt za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 4 niniejszego zapytania

 

 

 

Maksymalna ilość punktów 100

 

 

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100%,  40 pkt to 80%, a 30 pkt to 60% 

 

 

 

 

Oferent który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma 20 pkt. 

 

Zamawiający oczekuje innowacyjnych i niestandardowych pomysłów na promocję, ciekawego i dopasowanego do wizerunku marki BeautyFace konceptu oraz wizualizacji graficznych.

 

 

Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci , których oferty nie będą zawierała 1 elementu zapytania nie otrzymają punktów w tej kategorii. Oferenci, których oferty nie będą zawierać 2 lub więcej elementów zapytania nie będą brani pod uwagę.

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl lub na adres siedziby zamawiającego ul. Łuki Małe 20 A, 02-434 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (w specyfikację produkcji poszczególnych materiałów)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena przygotowania kreacji i produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych w przeliczeniu na poszczególne elementy.

- cena całościowa kompleksowej usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 20.05.2013 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 20.05.2013 do godz. 23.59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl