Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE BEAUTYEUROASIA ISTAMBUŁ 2013 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ


Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: T3/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2013

 

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: T3/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 06.05.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE BEAUTYEUROASIA ISTAMBUŁ 2013 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany transport i obsługę logistyczną eksponatów na wydarzenie targowe oraz z wydarzenia targowego BeautyEuroasia Istambuł 2013 odbywające się w dniach 13.06.2013 do 15.06.2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu : 10 – 16 czerwca 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 20 maj 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 09 czerwca 2013 roku

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usługi transportu i spedycji na terytorium Turcji, w tym zaplecze do przeprowadzenia odprawy celnej.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi transportu i obsługi logistycznej eksponatów, na Targi BeautyEuroasia Istambuł 2013 odbywające się w dniach 13-15 czerwca 2013 oraz powrotem po targach do Polski.

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Transport i spedycja eksponatów wraz z odprawą celną:

- Warszawa Istambuł do dnia 11.06.2013

- oraz Istambuł Warszawa po dniu 15/16.06.2013

 

Łącznie 1 m3

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

 

- odprawa celna

- koszt dokumentacji

- dostarczenie i wniesienie eksponatów na stoisko targowe, opłaty za wjazd

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 100 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*

 

*Np. Przy założeniu że 100 pkt to 100%  40 pkt to 40% a 30 pkt to 30% 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

 

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl lub Karolina@netinspire.pl

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 09 czerwca 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 20.05.2013 do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany transport i obsługę logistyczną eksponatów na wydarzenie targowe oraz z wydarzenia targowego BeautyEuroasia Istambuł 2013 odbywające się w dniach 13.06.2013 do 15.06.2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu : 10 – 16 czerwca 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 20 maj 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 09 czerwca 2013 roku

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usługi transportu i spedycji na terytorium Turcji, w tym zaplecze do przeprowadzenia odprawy celnej.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi transportu i obsługi logistycznej eksponatów, na Targi BeautyEuroasia Istambuł 2013 odbywające się w dniach 13-15 czerwca 2013 oraz powrotem po targach do Polski.

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Transport i spedycja eksponatów wraz z odprawą celną:

- Warszawa Istambuł do dnia 11.06.2013

- oraz Istambuł Warszawa po dniu 15/16.06.2013

 

Łącznie 1 m3

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

 

- odprawa celna

- koszt dokumentacji

- dostarczenie i wniesienie eksponatów na stoisko targowe, opłaty za wjazd

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 100 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*

 

*Np. Przy założeniu że 100 pkt to 100%  40 pkt to 40% a 30 pkt to 30% 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

 

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl lub Karolina@netinspire.pl

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 09 czerwca 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 20.05.2013 do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl