Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW, DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM MOSKWA ROSJA 2013

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

Nr ref.: numer zapytania: M2/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW,  DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM MOSKWA ROSJA 2013 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I INNĄ NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACYJNĄ.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany transport i obsługę logistyczną eksponatów,  w ramach wydarzenia targowego Intercharm Moskwa Rosja 2013 w okresie od 26.11.2013 do 31.11.2013, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

 

Planowany termin realizacji projektu: 27 – 30 11 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  07.11 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 10.11 2013 roku.

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Przykładowa treść

Uwagi

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usługi transportu i spedycji na terytorium Rosji, w tym zaplecze do przeprowadzenia odprawy celnej i transportu w ramach kartnetu ATA.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi transportu i obsługi logistycznej eksponatów,  w pawilonie narodowym Polska, na Targi Intercharm Moskwa Rosja 2013-11-26 2013.11.30 i z powrotem po targach do Polski.

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Transport i spedycja wraz z odprawą celną:

- Warszawa Moskwa do dnia 26.11.2013

- oraz Moskwa Warszawa po dniu 30.11.2013


 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

 

- odprawa celna

- koszt dokumentacji

- dostarczenie i wniesienie materiałów na stoisko targowe, opłaty za wjazd

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*.

 

Kryterium Najkorzystniejsza czas  realizacji 20 pkt

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt. .

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

Kryterium; usługi dodatkowe

Oferent otrzyma po 5 pkt. za każda dodatkową bezpłatną usługę którą zaoferuje w ramach realizacji działania

 

*

Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  40 pkt to 86% a 30 pkt to 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszy czas odbioru i dostarczenia otrzyma o 20 pkt.

 

 

 

 

Oferty niekompleksowe nie będą brane pod uwagę w ocenie

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

- załadunek

- paletowanie

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 30 grudnia 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 07.11.2012. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl