Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU I NOCLEGU 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM MOSKWA ROSJA 2013 2013WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: M 3/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU I NOCLEGU 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH  W WYDARZENIU TARGOWYM WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM MOSKWA ROSJA 2013 2013WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usługi przejazdu i noclegu dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w wydarzeniu Intercharm Moskwa 2013 w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po dniu zakończenia targowego, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 27 – 30 Listopada 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  06.11.2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż  10.11 2013 roku.

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu oraz noclegu.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji transportu lotniczego oraz noclegu dla 2 osób uczestniczących w wydarzeniu targowym Targi Intercharm Moskwa Rosja odbywających się w dniach 27-30.11.2013 roku – usługa w dniach maksymalnie 2 dni przed wydarzeniem i jeden dzień po zakończeniu wydarzenia targowego.

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa transportu poprzez zakup biletów lotniczych na tarasie Warszawa -  Moskwa w dniu 26.11.2013 (ewentualnie 25.11.2013) oraz  Moskwa- Warszawa w dniu 01.12.2013

 

Zakup usługi noclegu dla osób uczestniczących w wydarzeniu targowym wg następujących kryteriów:

  • Nocleg dla 2 osób w pokoju lub apartamencie 2 lub 3 osobowym z oddzielną łazienką
  • Bliskość i dobry dojazd metrem do centrum targowego

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi jak: dostęp do Internetu, bliskość komunikacji, bezpieczeństwo.

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

Kryterium Najkorzystniejsza miejsce hotelu lub apartamentu 20 pkt

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt. .

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące w/w. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

 

Kryterium; usługi dodatkowe

Oferent otrzyma po 5 pkt za każda dodatkową bezpłatną usługę którą zaoferuje w ramach realizacji działania

*.

Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  50 pkt to 80% a 40 pkt to 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

- dostęp do Internetu

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl .Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn.07.11.2013. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl