Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 04 – 07 KWIETNIA 2014

Nr ref.: numer zapytania: B5/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 04 – 07  KWIETNIA 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na kompleksową usługę promocji marki BeautyFace w ramach wydarzenia targowego Cosmoprof Bolonia 04 – 07  KWIETNIA 2014 roku,, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 01 – 30 04 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  05.03 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 10 .03 2014 roku.

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych, eventów, wydarzeń, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów.

 

Oferty mogą składać podmioty, które są w stanie zrealizować wszystkie wskazane w zapytaniu elementy zapytania ofertowego.

 

Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Kompleksowa usługę promocji marki BeautyFace na wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 04 – 07  KWIETNIA 2014 według specyfikacji zawartej w

pkt. 4 niniejszego zapytania

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Elementy zapytania ofertowego:

 

  1. Przygotowanie tekstów do materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych

 

 

  1. Zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych informacyjnych i reklamowych (ulotki, katalogi)

 

  1. Zakup innych materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym upominków reklamowych, zestawów prezentowych przeznaczonych dla gości stoiska targowego oraz potencjalnych partnerów, w tym w szczególności przedstawienie koncepcji na przygotowanie zestawów próbek, miniaturek i ich konfekcjonowania.

 

  1. Zakup usługi przygotowania reklam oraz informacji prasowych,

 

 

 

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji związanych z marką i ciekawych tekstów o produktach.

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia cen tłumaczenia za 1 stronę A4 z j. polskiego na każdy z wskazanych języków

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty oraz cen na przygotowanie grafik, DTP oraz druk następujących formatów:

- ulotki A4/A5 – 3000 szt (135g)

- ulotki A5 – 3000 szt (135g)

- ulotki A6 – 3000 szt

- katalogi A4 i plakaty A2

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty oraz cen zakupu i konfekcjonowania 1000 sztuk materiałów np. próbek produktów wraz z ich opakowaniem i znakowaniem.

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Oferenta wstępnego konceptu wizualnego marki BeautyFace na targi I Cosmoprof Bolonia 04 – 07  KWIETNIA 2014 oraz spójnej koncepcji działań reklamowych i PR oraz przynajmniej 1 wstępnej wizualizacji graficznej.

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

 

Kryterium 2: Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 20 pkt

 

Kryterium  3 : Innowacyjność : 20 pkt

Ofert otrzyma 20 pkt za innowacyjną koncepcję działań, która w najbardziej optymalny sposób umożliwi promocje marki oraz pełną i widoczną ekspozycję produktów.

 

 

Kryterium 4 : Kompleksowość oferty: 10 pkt

Oferent otrzyma po 10 pkt za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 4 niniejszego zapytania

 

 

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100% ,

 40 pkt to 80%

a 30 pkt to 60% 

 

 

 

Oferent który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma 20 pkt. 

 

 

Zamawiający oczekuje innowacyjnych i niestandardowych pomysłów na promocję, ciekawego i dopasowanego do wizerunku marki BeautyFace konceptu oraz wizualizacji graficznych.

 

 

Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci , których oferty nie będą zawierała 1 elementu zapytania nie otrzymają punktów w tej kategorii. Oferenci, których oferty nie będą zawierać 2 lub więcej elementów zapytania nie będą brani pod uwagę.

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres:

maciek@netinspire.pl lub na adres siedziby zamawiającego ul. Łuki Małe 20 A, 02-434 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (w specyfikację produkcji poszczególnych materiałów)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena przygotowania kreacji i produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych w przeliczeniu na poszczególne elementy.

- cena całościowa kompleksowej usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 30.06.2014 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 05.03.2014.  do godz. 23.59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl