Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTYWORLD MIDLEEST DUBAJ 27– 29 MAJA 2014

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: D3/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU 2 PPRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH  W WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTY WORLD MIDDLE EAST DUBAJ 27– 29 MAJA 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany przelot 2 przedstawicieli przedsiębiorcy na / z  wydarzenie targowe Beauty World Middle East Dubaj 27 –29  maj  2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 20.05 – 30.05.2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  13.05 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 16.05 2014 roku.

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu lotniczego.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji transportu lotniczego 2 osób przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w wydarzeniu targowym Beauty World Middle East Dubaj 2014.

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa transportu poprzez zakup biletów lotniczych na trasie:

Warszawa - Dubaj

w dniu 25.06.2014

Dubaj- Warszawa

w dniu 30.05.2015

 

Prosimy w ofercie uwzględnić maksymalnie krótki czas lotu i możliwie najmniejszą ilość przesiadek.

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 80 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 80 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

 

Kryterium 2: Najkrótszy czas lotu

Waga kryterium: 10 pkt

 

Kryterium: Najmniejsza ilość przesiadek

Waga kryterium: 10 pkt

 

*.

Np. Przy założeniu że 80 pkt to 100%  40 pkt to 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent, który zaoferuje najkrótszy czas lotu otrzyma 10 pkt

 

 

Oferent, który zaoferuje najmniejszą ilość lub brak przesiadek otrzyma 10 pkt

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl

lub na dostarczonych adres biura zamawiającego ul. Potrzebna 38, 02-448 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi wraz z datami i godzinami lotów

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena za osobę oraz łączną

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 27.05.2014 roku)

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn.13.05.2013. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl