Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE W RAMACH UDZIAŁU FIRMY W WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTY WORLD MIDDLE EAST DUBAJ 27– 29 MAJA 2014

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: D5/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE W RAMACH UDZIAŁU FIRMY W WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTY WORLD MIDDLE EAST DUBAJ 27– 29 MAJA 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi marketingowe dla marki BeautyFace w ramach udziału w wydarzeniu targowym Beauty World Middle East Dubaj 27 –29  maj  2014 roku, w ramach uczestnictwa firmy w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 20.05 – 30.06 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  13.05 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 16.05 2014 roku.

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych i marketingowych, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów.

 

Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na następujące usługi:

 

  1. przygotowania i druku materiałów reklamowych takich jak papierowe standy promocyjne do promocji produktów

 

  1. przygotowania lub zakupu 200 szt. zestawów promocyjnych wraz z konfekcjonowaniem

 

według specyfikacji zawartej w

pkt. 4 niniejszego zapytania

 

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Elementy zapytania ofertowego:

 

  1. przygotowania i druku materiałów reklamowych takich jak papierowe standy promocyjne do promocji produktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. przygotowania lub zakupu 200 szt. zestawów promocyjnych wraz z konfekcjonowaniem

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje od Oferenta:

 

- przedstawienia projektu wizualizacji standu

- przedstawienia kosztorysu jednostkowego dla ilości 100 szt/ 200 szt oraz 500 szt

- przedstawienia kosztorysu całościowego dla powyższych ilości

- przedstawienia kosztu wykrojnika oraz przygotowania grafik

- czasu realizacji

 

Zamawiający oczekuje od oferenta:

 

- koncepcji zestawów promocyjnych dla klientów odwiedzających Zamawiającego na wydarzeniu

- kosztorysu pojedynczego zestawu

- propozycji pakowania zestawu

- propozycji brandingu zestawu

- propozycji ekspozycji produktów Zamawiającego lub wykonania próbek

- kosztorysu z rozbiciem na zestaw/ całość

- oferty konfekcjonowania

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

 

Kryterium 2: Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 40 pkt

 

 

 

 

Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100% ,

 30 pkt to 50%

 

 

 

 

Oferent który zaproponuję najciekawszy pomysł oraz koncepcję kreatywną otrzyma 40 pkt. 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl

lub na dostarczonych adres biura zamawiającego ul. Potrzebna 38, 02-448 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (w specyfikację produkcji poszczególnych materiałów)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena przygotowania kreacji i produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych w przeliczeniu na poszczególne elementy.

- cena całościowa kompleksowej usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 27.05.2014 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 13.05.2014.  do godz. 23.59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl