Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW, DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE BEAUTY EUROASIA ISTAMBUŁ 2014 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.
Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: T3/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW, , DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE BEAUTY EUROASIA ISTAMBUŁ 2014 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany transport i obsługę logistyczną eksponatów,  na Wydarzenie Targowe i z wydarzenia Targowego Beauty Eurasia Istambuł 2014, w dniach Od 12.06.2014 do 14.06.2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 10 – 30 czerwca 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  08.06 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 09 .06 2014 roku.

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Przykładowa treść

Uwagi

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usługi transportu i spedycji na terytorium Turcji, w tym zaplecze do przeprowadzenia odprawy celnej.

 

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi transportu i obsługi logistycznej ekspozytów, na Targi Beauty Eurasia Istambuł 2014 odbywające się w dniach 12-14 czerwca 2014 oraz powrotem po targach do Polski.

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Transport i spedycja wraz z odprawą celną:

- Warszawa Istambuł do dnia 11/06.2014

- oraz Istambuł Warszawa po dniu 14/15.06.2014

Następujących materiałów

  • Eksponaty informacyjne i  promocyjne 1 m3

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

 

- odprawa celna

- koszt dokumentacji

- dostarczenie i wniesienie materiałów na stoisko Targowe, opłaty za wjazd

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku)*.

 

Kryterium Najkorzystniejsza czas  realizacji 20 pkt

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt. .

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

 

Kryterium; usługi dodatkowe

Oferent otrzyma po 5 pkt za każda dodatkową bezpłatną usługę którą zaoferuje w ramach realizacji działania

 

*

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100%  40 pkt to 80% a 30 pkt to 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszy czas odbioru i dostarczenia otrzyma 20 pkt.

 

 

 

 

Oferty niekompleksowe nie będą brane pod uwagę w ocenie

 

 

 

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

- załadunek

- paletowanie

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 11 czerwca 2014 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 08.06. 05.2014. do godz. 17:00

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego. 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl