Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI MISJI GOSPODARCZEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTY FAIR W SAO PAOLO W BRAZYLII, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 6-9 WRZEŚNIA 2014 ROKU.

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: S1/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI MISJI GOSPODARCZEJ DLA  MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM Beauty Fair w Sao Paolo w Brazylii, które odbędą się w dniach 6-9 września 2014 roku.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na ofertę organizacji misji gospodarczej dla marki Beautyface udziału w targach Beauty Fair w Sao Paolo w Brazylii, które odbędą się w dniach 6-9 września 2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 05-10 09 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  30.07 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 01.09 2014 roku.

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych, eventów, wydarzeń, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów.

 

Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Usługa  wynajmu zabudowy  stoiska targowego dla marki Beautyface wraz montażem oraz identyfikacją zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Elementy zapytania ofertowego:

 

1 spotkaniu match makingowym z przedstawicielami środowisk kupieckich (proszę zwrócić uwagę na liczbę mnogą)

2. wspólnym spotkaniu z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz ze znanym ekspertem z Brazylii i Ameryki PD (czyli grupowe spotkanie z min. 3 osobami)

3. Wizyta na targach udziału w targach Beauty Fair w Sao Paolo w Brazylii, które odbędą się w dniach 6-9 września 2014 roku.

4. Zapoznanie się i odwiedziny w sklepach kosmetycznych i drogeriach działających na rynku stanów Zjednoczonych.

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji projektu zabudowy do wynajęcia w innowacyjnej technologii zabudowy (np. modularnej), przedstawienie projektu wizualizacji stoiska wraz z oznakowaniem

 

 

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

 

Kryterium 2: liczba oraz specyfika kupców na spotkaniach maksymalnie odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 20 pkt.

 

Kryterium 3 :  Charakterystyki autorytetów branżowych którzy zostaną zaproszeni na spotkanie 20 pkt

Kryterium 4 : Kompleksowość oferty: 10 pkt.

Oferent otrzyma po 10 pkt. za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 4 niniejszego zapytania

 

 

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100% ,

40 pkt to 80%

a 30 pkt to 60% 

 

 

.

 

 

 

Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci , których oferty będą niepełne nie otrzymają punktów w tej kategorii.

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres:

 maciek@netinspire.pl lub na adres siedziby zamawiającego ul. Łuki Małe 20 A, 02-434 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena całościowa usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 10.08. 2014 roku)

 

Oferta być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta.

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 30.07.2014. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl