Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI PRZYGOTOWANIA LUB ZAKUPU MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA MARKI BEAUTYFACE NA MISJE GOSPODARCZEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTY FAIR SAN PAULO 6-9 WRZEŚNIA 2014 ROKU.

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: S3/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 27.08,2014

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych DLA MARKI BEAUTYFACE NA MISJE GOSPODARCZEJ DLA  MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM BEAUTY FAIR SAN PAULO  6-9 września 2014 roku.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych. dla marki Beautyface na targach Beauty Fair San Paulo 2014 w dniach od 12.07.2014 do 15.07.2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 05-10 09 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  15.08 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 01.09 2014 roku.

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu oraz noclegu.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi  przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych San Paulo 2014 w dniach od 06-09.09.2014

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

  • Usługa przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych gift pakców złożonych z: 
  • Specjalnej torby reklamowej,
  •  Próbek produktów.
  • Próbki produkty należy przygotować
  • Ulotek i katalogów.

Pakiety reklamowe powinny być odpowiednio konfekcjonowane.

Prosimy o uwzględnienie w ofercie, iż próbki produktów należy przygotować w ramach projektu próbki produktów tj. odpowiednio je zapakować oznaczyć oraz etykietować zgodnie z prawem oraz wytycznymi obowiązującymi kosmetyki na ternie Brazylii

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

Kryterium Najciekwsza foma git packów

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt. .

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

 

Kryterium; usługi dodatkowe

Oferent otrzyma po 5 pkt za każda dodatkową bezpłatną usługę którą zaoferuje w ramach realizacji działania

*.

Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  50 pkt to 80% a 40 pkt to 60% 

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena całościowa usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 15 08. 2014 roku)

 

Oferta być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl . Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 15.08.2014. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl