Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM UKRAINA 2014

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: K1/2014

Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2014 /powtórzenie uzupełnionego zapytania dnia 27.07.201

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKETINGOWEJ DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM UKRAINA 2014

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na kompleksową usługę promocji marki BeautyFace w ramach wydarzenia targowego Intercharm Kijów Ukraina 2014 w okresie od 01.09.2014 do 18.10.2014 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 01 września – 18 października 2014 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  25 sierpnia 2014 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 1 września 2014 roku

 

 1. Wymogi wobec Oferenta:

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych, eventów, wydarzeń, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów. Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy, które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

Oferty mogą składać podmioty, które są w stanie zrealizować wszystkie wskazane w zapytaniu elementy zapytania ofertowego.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Kompleksowa usługa promocji marki BeautyFace na wydarzeniu targowym Intercharm Kijów 2014 roku według specyfikacji zawartej w pkt. 3 niniejszego zapytania. Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2.

 1. Specyfikacja zapytania ofertowego:

 

 1. Przygotowanie tekstów do materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych (ulotek, plakatów) – w ilości jak poniżej, dla produktów BeautyFace (znajdujących się na stronie www.BeautyFace.pl) – łącznie 7 linii produktów

 

 1. Usługa przygotowania i druku materiałów promocyjnych informacyjnych i reklamowych (ulotki, katalogi) – w tym kreacja, DTP, Druk

Rodzaj materiału / format/ nakład/  ilość kompletów:

ULOTKA            A4/A5              5000     2

ULOTKA            A4/A5              5000     2

ULOTKA            A5                    5000     2

ULOTKA            A5                    5000     1

ULOTKA            A5                    5000     2

ULOTKA            A5                    5000     2

ULOTKA            A6                    2500     2

plakaty            A2                    500       2

Usługa musi zawierać koszt przekazania Praw autorskich do Projektów.

 

 1. Zakup innych materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym zestawów prezentowo reklamowych przeznaczonych dla gości stoiska targowego oraz potencjalnych partnerów.

- zakup albo wykonanie toreb reklamowych wraz z brandingiem marki i znakowaniem ( zgodnym z wytycznymi POIG narodowa strategia spójności i Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego) według poniższej specyfikacji:

 • Torby papierowe 500 szt każdego rodzaju z rączką o wymiarach
 • ok. 14 x 21 cm – czarne z logo 1 kolor + znakowanie POIG
 • ok. 28 x 26 cm – kolor błękit lub białe + znakowanie
 • ok. 14 x 22 cm – kolorowe (mix minimum 8 kolorów) + logo + znakowanie

- Zakup zestawów promocyjnych w ilości 1000 sztuk, składających się z:

 • produktu BeautyFace - płatki kolagenowe pod oczy
 • pakietu ulotek o produktach BF
 • drobnego gadżetu promocyjnego(cena do 1 PLN)
 • teczki wiązanej ozdobną tasiemka format 22 x 27 cm nakład 1000 sztuk
 • zastosowania aromaterapii lub innej formy zapachowej dla zestawu

 

- Zakup albo wykonanie w/w teczek reklamowych wraz z brandingiem i znakowaniem (zgodnym z w/w wytycznymi POIG) – jak wyżej

 1. zakup albo wykonanie standów reklamowych na produkty wraz z brandingiem i znakowaniem ( zgodnym z w/w wytycznymi POIG).
 • ilość 100 sztuk
 • wymiar wys. ok. 135-160 cm / szerokość 50 x 60 cm
 • materiał tekstura falista kaszerowana
 • liczba rodzajów produktów eksponowanych na jednym standzie to min 20-30
 • sposób ekspozycji produktu plastikowe hali - na eurodziuki
 • stand może być 1 lub 2 stronny

 

 1. Zakup usługi przygotowania reklam oraz informacji prasowych składających się z:

 

 • przygotowanie informacji prasowej w min. 2 językach
 • wysyłki zaproszeń drogą mailową do bazy Ukraińskich dziennikarzy (Zamawiający nie posiada bazy) przed wydarzeniem wraz z krótką informacją prasową
 • Wysyłka zaproszeń do bazy własnej potencjalnych partnerów BeautyFace przed wydarzeniem wraz z krótką informacją prasową
 • Przeprowadzenie kampanii na stronach Yandex – budżet 2500 - 3000 PLN wraz z wykonaniem kreacji i usługą monitoringu emisji
 • Wysyłka notki prasowej do polskich oraz zagranicznych dziennikarzy po wydarzeniu targowym.

W ramach usługi Zamawiający oczekuje wykonania usługi zawierającej przygotowanie tekstów, grafik, brandingu, znakowania POIG, wysyłki informacji prasowych oraz emisji kampanii a także stworzenia lub zakupu bazy do wysyłki. W ramach oferty Zamawiający oczekuje przedstawienia wstępnej propozycji tekstu, grafiki oraz propozycji kampanii wraz z podaniem kosztów (np. media plan)

 

 1. Zamawiający oczekuje przedstawienia wstępnego konceptu wizualnego marki BeautyFace na targi Intercharm Kijów Ukraina 2014 oraz spójnej koncepcji działań reklamowych i PR oraz przynajmniej 1 wstępnej wizualizacji graficznej.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium 1: cena / Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100% ,  40 pkt to 80% a 30 pkt to 60% 

 

Kryterium 2: Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 20 pkt. Oferent który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma 20 pkt.

 

Kryterium  3 : Innowacyjność : 20 pkt

Ofert otrzyma 20 pkt za innowacyjną koncepcję działań, która w najbardziej optymalny sposób umożliwi promocje marki oraz pełną i widoczną ekspozycję produktów. Zamawiający oczekuje innowacyjnych i niestandardowych pomysłów na promocję, ciekawego i dopasowanego do wizerunku marki BeautyFace konceptu oraz wizualizacji graficznych.

Kryterium 4 : Kompleksowość oferty: 10 pkt

Oferent otrzyma po 10 pkt za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 3 niniejszego zapytania. Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci, których oferty nie będą zawierała 1 elementu zapytania, nie otrzymają punktów w tej kategorii. Oferenci, których oferty nie będą zawierać 2 lub więcej elementów zapytania nie będą brani pod uwagę.

 1. Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl

lub na adres biura Zamawiającego Inspire Sp. z o.o. ul. Potrzebna 38, 02-448 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską). Treść oferty e-mail powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (specyfikację produkcji poszczególnych materiałów)

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- cena przygotowania kreacji i produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych w przeliczeniu na poszczególne elementy/cena całościowa

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 10.08.2014 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz być opatrzona podpisem oferenta.

 1. Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 25.08.2014.  do godz. 23.59

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl