Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE TRANSPORTU EKSPONATÓW DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF BOLONIA 2013 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.

Z

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: 3/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013 ponowione 01.03.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE TRANSPORTU EKSPONATÓW DLA MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIE TARGOWE COSMOPROF BOLONIA 2013 WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany transport eksponatów na targi Cosmoprof Bolonia 8–11 marca 2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu : 7–13 marca 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 05 marca 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania usługi: nie później niż 07 marca 2013 roku

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Przykładowa treść

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby, posiadające doświadczenie w realizacji  usług tego rodzaju tj. usług transportu lub transport eksponatów w ramach targów

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi transportu eksponatów na stoisko w pawilonie narodowym Polska, na targi Cosmoprof Bolonia

8–11 marca 2013 roku,

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Transport Warszawa Bolonia najpóźniej w dniu 07.03. 2013 oraz Bolonia Warszawa dniu ok. 11/12.03.2013.

 

Łączna ilość eksponatów to 2-3 m3

 

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi jak: załadunek, rozładunek, wniesienie eksponatów na stoiska targowe, opłaty za wjazd

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

 

Kryterium Najkorzystniejsza czas  realizacji 20 pkt

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt

Ofert otrzyma 20 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

 

Kryterium; usługi dodatkowe 10 pkt

Oferent otrzyma 10 pkt za dodatkowe bezpłatne usługi, które zaoferuje w ramach realizacji działania

 

Maksymalna ilość punktów 100

*. Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100%  40 pkt to 80,00% a 25 pkt to 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

- rozłożenie i złożenie eksponatów

- wniesienie transportowanych eksponatów  na stoisko targowe

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres Karolina@netinspire.pl . Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 07 marca 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być także przesłana na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 05.03.2013 do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: WWW.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl