Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRZEJAZDU DLA 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2013

 

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: 4a/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRZEJAZDU DLA 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2013

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany przejazd 2 przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia w dniach 8–11 marca 2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Promocja innowacyjnych kosmetyków BeautyFace na rynkach zagranicznych, Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu : 7–12 marca 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 04 marca 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania usługi: nie później niż 07 marca 2013 roku

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

 

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji przejazduu dla 2 osób uczestniczących w wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 8–11 marca 2013 roku,

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa organizacji przejazdu dla 2 osób uczestniczących w wydarzeniu targowym wg następujących kryteriów:

 

  • przejazd dla 2 osób w dniach 6-7 marca / powrotny 11-12 marca 2013

 

  • przejazd lotniczy oraz inne opcje Przejazdu

 

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  50 pkt to 83,33% a 30 pkt to 50% 

 

Kryterium Najkorzystniejszy termin i czas przejazdu 10 pkt

 

Maksymalna ilość punktów 70

*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres Karolina@netinspire.pl . Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę przeliczeniu na poszczególne elementy.

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 07.03.2013 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być także przesłana na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 04.03.2013. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznym

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl