Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRAWNEJ ZWIĄZANYCH Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WPROWADZENIA NA RYNEK TOWARÓW MARKI BEAUTYFACE

 

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: 5/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRAWNEJ ZWIĄZANYCH Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO WPROWADZENIA NA RYNEK TOWARÓW MARKI BEAUTYFACE W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2013 PROMOCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY KOSMETYCZNEJ PROGRAMU  „INNOWACYJNA GOSPODARKA, PODZIAŁANIE 6.5.2”

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty obsługi prawnej w ramach w ramach promocji marki Beautyface w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: marzec 2013 roku grudzień 2014

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 27 marca 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania usługi: nie później niż 30. 03 2013 roku.

 

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Przykładowa treść

Uwagi

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o. łuki Małe 20A 02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby, posiadające doświadczenie w realizacji usług tego rodzaju, ( obsługa prawna firm, analizy rynków zagranicznych,) posiadające minimum 2 letnie doświadczenia

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 2013 w ramach branżowego programu promocji poprzez świadczenie usługi prawnych w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

 

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

- obsługa prawna w ty w szczególności

  • Analiza rynków zagranicznych pod względem przepisów prawnych dotyczących rynku kosmetycznego
  • Przygotowywanie umów handlowych z partnerami zagranicznymi
  • Analiza umów
  • Doradztwo i wsparcie zakresie przepisów i wymogów wprowadzenia kosmetyków na rynkach zagranicznych.
  • Przygotowywanie dokumentów związanych z certyfikacja i dopuszczeniem produktu na poszczególnych rynkach

 

 

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi oraz opłat za nie np.

Pośredniczenie w Negocjacjach e umów na poszczególnych rynkach zagranicznych

Udział i doradztwo w misjach i wydarzeniach targowych

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100%  40 pkt to 80% a 30 pkt to 60% 

Kryterium Doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawej na rynkach międzynarodowych 20 pkt.

 

 

Kryterium  kompleksowość oferty: 20 pkt .

Ofert otrzyma 10 pkt za przedstawieni ofert kompleksowo ujmujące ww. usługę g wskazań w pkt 4 niniejszego zapytania

 

Kryterium; usługi dodatkowe

Oferent otrzyma po 5 pkt za każda dodatkową bezpłatną usługę którą zaoferuje w ramach realizacji działania

*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

  • Pośredniczenie w negocjacjach e umów na poszczególnych rynkach zagranicznych
  • Udział i doradztwo w misjach i wydarzeniach targowych

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres Karolina @netinspire.pl . Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto za każde z wydarzeń lub miesięczny ryczał za obsługę

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 30 marca 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona  być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być przesłana :adres siedziby zamawiającego lub na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 27.03.2012.  do godz. 17:00

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: WWW.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl