Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH DLA MARKI BEAUTYFACE W RAMACH UDZIAŁU FIRMY W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2015

Nr ref.: numer zapytania: B4/2015

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI DRUKU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH DLA MARKI BEAUTYFACE W RAMACH UDZIAŁU FIRMY W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2015

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty Zwracamy handlowej na druk materiałów promocyjnych i reklamowych dla marki BeautyFace w ramach udziału w wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 2015, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 26.02 – 15.03.2015 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  25.02.2015 roku

Termin wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 15.03.2015 roku

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Inspire Sp. z o.o. ,

Ul. Łuki Małe 20A,

02-434Warszawa

 

 1. WYMOGI WOBEC OFERENTA:

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług wskazanych w pkt. 3 i 4 niniejszego zapytania.

 

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Druk materiałów promocyjnych i reklamowych na wydarzenie targowe Cosmoprof Bolonia 2015 roku według specyfikacji zawartej w pkt. 4 niniejszego zapytania.

 

Usługa jest zgodna z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2.

 

 1. SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (3 elementy):
  1. Usługa druku materiałów promocyjnych informacyjnych i reklamowych (ulotki, katalogi) – w tym DTP i Druk oraz jeśli konieczne składanie, łamanie itd.

Rodzaj materiału / format/ nakład/  ilość

 

KATALOG A4/A5 /12-14 STRON         

2 X 5000 szt.

1 x 10000 szt.

Opcjonalnie wycena także dla 1 x 2500 szt.

 

ULOTKA  A4/A5 

2 X 5000 szt.

1 x 10000 szt.

Opcjonalnie wycena także dla 1 x 2500 szt.

 

ULOTKA A5 – 4 komplety

2 X 5000 szt.

1 x 10000 szt.

Opcjonalnie wycena także dla 1 x 2500 szt.

 

ULOTKA A6

3 X 5000 szt.

Opcjonalnie wycena także dla 3 x 10000 szt.

 

PLAKATY A2 (element dodatkowy)- 2 komplety               

3 x 500 szt.

 

Wszystkie ulotki papier kreda błysk/ 4/4 kolor, min. 120 g papier

 1. Zakup innych materiałów reklamowych i promocyjnych, przeznaczonych dla gości stoiska targowego oraz potencjalnych partnerów - zakup albo wykonanie toreb reklamowych wraz z brandingiem marki i znakowaniem ( zgodnym z wytycznymi POIG narodowa strategia spójności i Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego) według poniższej specyfikacji:

 

Torby papierowe 1000 szt. każdego rodzaju z rączką o wymiarach:

 • ok. 14 x 21 cm – czarne z logo 1 kolor + znakowanie POIG
 • ok. 28 x 26 cm – kolor błękit lub białe + znakowanie
 • ok. 14 x 22 cm – kolorowe (mix minimum 8 kolorów) + logo + znakowanie

 

 1. Zakup albo wykonanie 1000 szt. teczek tekturowych reklamowych wraz z brandingiem i znakowaniem (zgodnym z w/w wytycznymi POIG)
 • format teczki B4,
 • nadruk full color,

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryterium 1: cena/ 80 pkt.

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 80 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

Np. Przy założeniu że 80 pkt. to 100%, 40 pkt. to 50% a 20 pkt. to 25% 

 

Kryterium 2 : najkorzystniejszy czas  realizacji / waga 10 pkt.

Oferent który zaproponuję najkorzystniejszy czas realizacji otrzyma 10 pkt.

 

Kryterium 3 : kompleksowość oferty/ 10 pkt.

Oferent otrzyma 10 pkt za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 4 niniejszego zapytania. Oferenci, których oferty będą zawierały 1 pełny element zapytania, otrzymają 5 pkt. w tej kategorii. Oferenci, których oferty nie będą zawierać 1 pełnego elementu zapytania nie będą brani pod uwagę.

 

 

 1. FORMA I TRYB SKŁADANIA OFERT:

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi wraz z wizualizacją

- maksymalny czas oraz termin realizacji zamówienia / usługi

- cena całościowa usługi oraz oszacowanie poszczególnych elementów

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 15.03.2015. do godz. 23:59 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisem oferenta lub wysłana z firmowego adresu e-mail, powinna zawierać dane firmy i dane osoby składającej ofertę. Oferta może być przesłana lub dostarczona na adres biura zamawiającego:

 

INSPIRE Sp. z o.o.

Ul. Potrzebna 38

02-448 Warszawa

 

Z dopiskiem numeru zapytania ofertowego

 

lub może być złożona drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl.

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 25.02.2015. do godz. 23:59

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl