Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO LUB SYMULTANICZNEGO DLA MARKI BEAUTYFACE W RAMACH UDZIAŁU FIRMY W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2015

Nr ref.: numer zapytania: B9/2015

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNEGO LUB SYMULTANICZNEGO DLA MARKI BEAUTYFACE W RAMACH UDZIAŁU FIRMY W WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2015

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi tłumaczenia konsekutywnego lub symultanicznego dla marki BeautyFace w ramach udziału firmy w wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 2015 w dniach od 20-23.03.2015 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 20-23.03.2015 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty: 10.03.2015 roku

Termin wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 20.03.2015 do 23.03.2015 roku

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Inspire Sp. z o.o. ,

Ul. Łuki Małe 20A,

02-434Warszawa

 

  1. WYMOGI WOBEC OFERENTA:

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające odpowiednią znajomość j. włoskiego oraz j. polskiego oraz doświadczenie w realizacji  usług wskazanych w pkt. 3 i 4 niniejszego zapytania.

 

  1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wykonywanie tłumaczenia konsekutywnego lub symultanicznego dla marki BeautyFace na wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 2015 roku w dniach 20-23.03.2015.

 

Usługa jest zgodna z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2.

 

  1. SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
  • Tłumaczenie z  j. włoskiego na j. Polski i z j. polskiego na j. Włoski
  • W dniach 20-22.03.2015 w godzinach 10-18.00
  • W dniu 23.03.2015 w godzinach 10-14.00

 

  1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY / cena 100 pkt:

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 100 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto oraz stawka za 1 godzinę. Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

Np. Przy założeniu że 100 pkt. to 100%, 30 pkt. to 30% a 15 pkt. to 15% 

 

  1. FORMA I TRYB SKŁADANIA OFERT:

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi wraz z wizualizacją

- maksymalny czas oraz termin realizacji zamówienia / usługi

- cena całościowa usługi oraz oszacowanie poszczególnych elementów

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 30.03.2015. do godz. 23:59 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisem oferenta lub wysłana z firmowego adresu e-mail, powinna zawierać dane firmy i dane osoby składającej ofertę. Oferta może być przesłana lub dostarczona na adres biura zamawiającego:

 

INSPIRE Sp. z o.o.

Ul. Potrzebna 38

02-448 Warszawa

 

Z dopiskiem numeru zapytania ofertowego

 

lub może być złożona drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl.

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

 

  1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 10.03.2015. do godz. 23:59

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl