Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU EKSPONATÓW NA WYDARZENIETARGOWYM DLA MARKI BEAUTYFACE NA COSMOPROF BOLONIA 2015

Nr ref.: numer zapytania: B7/2015

Zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU EKSPONATÓW NA WYDARZENIETARGOWYM  DLA  MARKI BEAUTYFACE NA COSMOPROF BOLONIA 2015

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty organizacji transportu eksponatów dla marki Beautyface na i z wydarzenia targowego Cosmoprof Bolonia 2015, w ramach uczestnictwa firmy w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 16–18 .03.2015 roku oraz 23/24.03.2015 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  28.02.2015 roku

Termin wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 18.03.2015 roku

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Inspire Sp. z o.o. ,

Ul. Łuki Małe 20A,

02-434Warszawa

 

 1. WYMOGI WOBEC OFERENTA:

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu eksponatów.

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji transportu eksponatów na i z targów Cosmoprof Bolonia 2015 odbywających się w dniach 20 - 23.03.2015, zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania.

 

Usługa jest zgodna z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 6.5.2.

 

 1. SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Transport i spedycja 2-3 m3 eksponatów na trasie:

 • Warszawa – Bolonia z dostarczeniem do dnia 19.03.2015 roku
 • Bolonia – Warszawa z odbiorem 23.03.2015 roku wieczorem

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

 

 • załadunek eksponatów w Warszawie (adres biura Zamawiającego)
 • wyładunek, dostarczenie i wniesienie na stoisko targowe,
 • opłaty za wjazd na teren targów
 • rozładunek eksponatów w magazynie w Warszawie

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryterium 1 : cena / 60 pkt.

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto za 1 m3.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny.

Np. Przy założeniu że 60 pkt. to 100%, 30 pkt. to 50% a 15 pkt. to 25% 

 

Kryterium 2 : najkorzystniejszy czas  realizacji / 20 pkt.

Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszy termin realizacji oraz dostarczenia otrzyma 20 pkt. Przez najkorzystniejszy czas realizacji należy rozumieć jak najpóźniejszy odbiór oraz najszybszy transport oraz dostarczenie eksponatów powrotem od razu po wydarzeniu targowym.

 

Kryterium 3 : kompleksowość oferty / 10 pkt.

Ofert otrzyma 10 pkt. za przedstawieni ofert kompleksowo ujmującą wszystkie elementy zapytania wskazane w pkt. 4. Oferenci, którzy nie będą w stanie zaoferować transportu w obie strony nie będą brani pod uwagę.

 

Kryterium 4 : usługi dodatkowe / 10 pkt.

Oferenci, którzy zaoferują min. 2 bezpłatne usługi dodatkowe otrzymają 10 pkt.

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład:

 • dodatkowe pakowanie
 • strychowanie
 • paletowanie
 • dodatkowe zabezpieczenie eksponatów podczas transportu

 

 1. FORMA I TRYB SKŁADANIA OFERT:

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- maksymalny czas oraz termin realizacji zamówienia / usługi

- cena całościowa usługi oraz oszacowanie poszczególnych elementów

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 30.03.2015)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisem oferenta lub wysłana z firmowego adresu e-mail, powinna zawierać dane firmy i dane osoby składającej ofertę. Oferta może być przesłana lub dostarczona na adres biura zamawiającego:

 

INSPIRE Sp. z o.o.

Ul. Potrzebna 38

02-448 Warszawa

 

Z dopiskiem numeru zapytania ofertowego

 

lub może być złożona drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: maciek@netinspire.pl.

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 28.02.2015. do godz. 23:59

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl