Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓW, MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH , INFORMACYJNYCH I PRODUKTÓW DLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM UKRAINA 2013WRAZ Z ODPRAWĄ CELNĄ I DOKUMENTACYJNĄ.

Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: K2/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI TRANSPORTU I SPEDYCJI EKSPONATÓWDLA MARKI BEAUTYFACE NA I Z (2 STRONY) WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM KIJÓW UKRAINA 2013

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany transport i obsługę logistyczną eksponatów marki BeautyFace na i z wydarzenia targowego Intercharm Kijów Ukraina 18-20.09.2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 16 – 20 września 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  05 września 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 15 września 2013 roku

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usługi transportu i spedycji eksponatów na terytorium Ukrainy.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi transportu i obsługi logistycznej eksponatów, na Targi Intercharm Kijów Ukraina i z powrotem po targach do Polski.

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa transportu i spedycji eksponatów o wielkości 1-1,5 m3:

 

- Warszawa Kijów do dnia 17/09.2013

- oraz Kijów Warszawa po dniu 20/16.09.2013

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi takie jak:

 

- odprawa celna

- koszt dokumentacji

- dostarczenie i wniesienie eksponatów na stoisko Targowe, opłaty za wjazd

5

Kryterium wyboru oferty

K Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).*

 

Kryterium Najkorzystniejszy czas  realizacji 20 pkt

Oferent, który zaoferuje najkorzystniejszy czas odbioru i dostarczenia otrzyma 20 pkt.

 

Maksymalna ilość punktów 80

* Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  50 pkt to 83,33% a 30 pkt to 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres maciek@netinspire.pl lub Karolina@netinspire.pl

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 16 września 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 05.09.2013 do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl