Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI TRANSPORTU 2 PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU TARGOWYM WYDARZENIE TARGOWE INTERCHARM UKRAINA 2013


Zamawiający:

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20 A

02-434 Warszawa

 

Nr ref.: numer zapytania: K3/2013

Zapytanie ofertowe z dnia 27.07.2013/powtórne 27.08.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUGI PRZEJAZDU I NOCLEGU 2 PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORCY UCZESTNICZĄCYCH  W WYDARZENIU TARGOWYM INTERCHARM KIJÓW UKRAINA 2013

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany przejazd oraz na usługę hotelową dla 2 przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w wydarzeniu targowym Intercharm Kijów Ukraina 18-20.09.2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

Planowany termin realizacji projektu: 16 – 21 września 2013 roku

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  05 września 2013 roku

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 16 września 2013 roku

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Ul. Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty składać mogą wszyscy oferenci mogący zaoferować kompleksową usługę transportu oraz noclegu.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji poprzez świadczenie usługi organizacji transportu lotniczego oraz noclegu dla 2 osób uczestniczących w wydarzeniu targowym Targi Intercharm Kijów Ukraina 18-20.09.2013 roku.

 

Usługa jest zgodny z kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Usługa transportu poprzez zakup biletów lotniczych na tarasie Warszawa -  Kijów w dniu 16.09.2013 oraz  Kijów- Warszawa w dniu 21.09.2013

 

Usługa noclegu dla osób uczestniczących w wydarzeniu targowym wg następujących kryteriów:

 

  • Nocleg dla 2 osób w pokojach 1 osobowych lub apartamencie 2 lub 3 osobowym z oddzielną łazienką
  • Bliskość do centrum targowego

 

 

 

Prosimy w ofercie uwzględnić także inne niezbędne usługi jak:

  • dostęp do Internetu,
  • bliskość komunikacji

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium: 60 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 60 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednio do zaoferowanej ceny (zaokrąglenie do 0,01 miejsca po przecinku).

 

Kryterium Najkorzystniejsza miejsce hotelu lub apartamentu 20 pkt lub najkrótszy czas lotu

 

 

Kryterium; usługi dodatkowe 10 pkt

Oferent otrzyma 10 pkt za dodatkowe bezpłatne usługi, które zaoferuje w ramach realizacji działania

 

Maksymalna ilość punktów 90

*Np. Przy założeniu że 60 pkt to 100%  50 pkt to 83,33% a 30 pkt to 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługami dodatkowymi mogą być na przykład

- dostęp do Internetu

- dostęp do TV

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres:  maciek@netinspire.pl lub Karolina@netinspire.pl .

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi

- cenę jednostkową netto i brutto

- maksymalny czas realizacji zamówienia

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 16 września 2013 roku)

- usługi dodatkowe

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta.

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn.05.09.2013. do godz. 23:59

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i zleci wykonanie usługi wybranemu wykonawcy.

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl