Mój tytuł
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

zapytanie 1

 

 

Nr ref.: numer zapytania: 1/2013

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2013

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI MARKI BEAUTYFACE NA WYDARZENIU TARGOWYM COSMOPROF BOLONIA 2013

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na kompleksową usługę promocji marki BeautyFace na wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 8–11 marca 2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” w ramach Branżowego Programu Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego współfinansowanego ze środków UE. 

 

 

 

Planowany termin realizacji projektu: 25 luty – 30 marca 2013 roku

 

Ostateczny termin przedstawienia oferty:  6 luty 2013 roku

 

Termin rozpoczęcia wykonania kompleksowej usługi: nie później niż 25 lutego 2013 roku

 

 

 

 

 

 

Element zapytania ofertowego

Treść zapytania

Wyjaśnienia / Szczegóły zapytania

1

Zamawiający

Inspire Sp. z o.o.

Łuki Małe 20A

02-434 Warszawa

 

2

Wymogi wobec Oferenta

Oferty mogą składać podmioty prawne lub osoby fizyczne posiadające doświadczenie w realizacji  usług promocyjnych, eventów, wydarzeń, które w okresie min. 1 roku przed dniem ogłoszenia konkursu do chwili obecnej nie prowadziły działań promocyjnych, reklamowych, sprzedażowych i mediowych na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec oferenta i jego produktów.

 

Przez podmioty konkurencyjne należy rozumieć firmy które zajmują się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą kosmetyków do pielęgnacji twarzy lub ciała.

 

3

Przedmiot zapytania ofertowego

Kompleksowa usługę promocji marki BeautyFace na wydarzeniu targowym Cosmoprof Bolonia 8 – 11 marca 2013 roku według specyfikacji zawartej w

pkt. 4 niniejszego zapytania

Koszt oferowanej usługi oraz sama usługa muszą być zgodna kosztem kwalifikowanym ramach uczestnictwa Zamawiającego w projekcie Innowacyjna Gospodarka, podziałanie 6.5.2

4

Specyfikacja zapytania ofertowego

Elementy zapytania ofertowego:

 

  1. wynajem zabudowy targowej wraz z oznakowaniem zgodnym z wizerunkiem marki, standardami targów Bolonia 2013, oraz wymogami programu Innowacyjna Gospodarka,

 

  1. Zakup obsługi technicznej stoiska oświetlenia i nagłośnienia,

 

  1. Zakup obsługi tłumaczenia materiałów promocyjnych i reklamowych na j. włoski oraz j. angielski

 

 

  1. Zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych informacyjnych i reklamowych

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zakup innych materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym upominków reklamowych, zestawów prezentowych przeznaczonych dla gości stoiska targowego oraz potencjalnych partnerów,

 

  1. Zakup usługi przygotowania reklam oraz informacji prasowych,

 

  1. Zakup usługi produkcji nośników i emisji kampanii,

 

 

 

Zamawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji projektu zabudowy do wynajęcia w innowacyjnej technologii zabudowy (np. modularnej), przedstawienie projektu wizualizacji stoiska wraz z oznakowaniem

 

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia cen tłumaczenia za 1 stronę A4 z j. polskiego na każdy z wskazanych języków

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty oraz cen na przygotowanie grafik, DTP oraz druk następujących formatów:

- katalog A3/A4 – 2000 szt (170g)

- ulotki A4/A5 – 5000 szt (135g)

- ulotki A5 – 5000 szt (135g)

- plakaty A2 – 500 szt (135g)

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty oraz cen zakupu i konfekcjonowania 1000 sztuk materiałów np. toreb reklamowych z nadrukiem

 

 

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia przez Oferenta wstępnego konceptu wizualnego marki BeautyFace

 

 

 

5

Kryterium wyboru oferty

Kryterium 1: cena

Waga kryterium: 50 pkt

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę, otrzyma 50 pkt. Pod uwagę brana będzie kwota łączna netto.  Pozostali Oferenci otrzymają liczbę punktów proporcjonalnie do zaoferowanej ceny.

 

Kryterium 2: Wizualizacja odpowiadająca wizerunkowi i charakterowi marki BeautyFace: 20 pkt

 

Kryterium  3 : Innowacyjność i kreatywność 20 pkt

Ofert otrzyma 20 pkt za koncepcję która w najbardziej optymalny sposób umożliwi promocje marki oraz pełną i widoczną promocje produktów.

 

 

Kryterium 4 : Kompleksowość oferty: 10 pkt

Oferent otrzyma 10 pkt za przedstawienie oferty kompleksowo ujmującej wszystkie elementy wskazane w pkt. 4 niniejszego zapytania

 

 

Maksymalna ilość punktów 100

 

 

Np. Przy założeniu że 50 pkt to 100% ,

 40 pkt to 80%

a 30 pkt to 60% 

 

 

 

Oferent który zaproponuję najciekawsze rozwiązanie graficzne oraz koncepcję kreatywną otrzyma 20 pkt. 

 

 

Zamawiający oczekuje innowacyjnej technologii i niestandardowego pomysłu na promocje produktów marki BeautyFace.

 

 

 

Oferent, który przedstawi ofertę zawierającą wszystkie elementy otrzyma 10 pkt. Oferenci , których oferty będą niepełne nie otrzymają punktów w tej kategorii.

Oferenci którzy przedstawią oferty na mniej niż 50% zapytania nie będą brani pod uwagę.

 

6

Forma i tryb składania oferty

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres: karolina@netinspire.pl lub na adres siedziby zamawiającego ul. Łuki Małe 20 A, 02-434 Warszawa (osobiście, przesyłką  pocztową lub kurierską )

 

Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym możliwości edycji.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i adres oferenta oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie oferty

- datę sporządzenia oferty

- szczegółowy opis oferowanej usługi (w specyfikację produkcji poszczególnych materiałów)

- cena konceptu kreatywnego

- cena przygotowania kreacji i produkcji materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych w przeliczeniu na poszczególne elementy.

- cena całościowa kompleksowej usługi

- termin realizacji poszczególnych działań

- czas niezbędny do zrealizowania poszczególnych elementów zapytania

- opis zasobów ludzkich i technicznych jakie firma oferenta zamierza wykorzystać do realizacji projektu a także doświadczenie w realizacji działań podobnych.

- warunki i termin płatności

- termin ważności oferty (nie krótszy niż do dnia 25 luty 2013 roku)

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub być opatrzona pieczątką firmową lub być opatrzona podpisem oferenta. Oferta może być także przesłana na adres mailowy  maciek@netinspire.pl

 

7

Termin składania ofert

Oferty można składać do dn. 06.02.2012.  do godz. 23.59

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej: www.BeautyFace.pl

 

 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o przedstawione powyżej  kryteria i podpiszę z  wybranym wykonawcą umowę na realizację w/w usługi .

 

W razie uzyskania przez dwie lub więcej firmy takiej samej ilości punktów, zamawiający przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną w celu wyłonienia zwycięzcy. Firma zastrzega prawo do anulowania lub zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

BLOG KATEGORIE
CHMURA TAGÓW
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl